کانون ارزیابی

کانون ارزیابی

شناسایی و ارتقاء شایستگی و توانمندسازی مدیران

فرایند کانون ارزیابی :

فرآیند ارزیابی از چهار مرحله اساسی تشکیل شده که عبارتند از: مشاهده فعال، ثبت مشاهدات، دسته‌بندی یادداشت ها و درجه بندی شایستگی ها.

در زمان ارزیابی، واکنش های مختلف ارزیابی شوندگان از قبیل رفتار، گفتار و تمرین های نوشتاری توسط ارزیابان آموزش دیده به دقت مورد مشاهده و ثبت قرار می‌گیرد و جزئیات این پاسخ‌‌ ها با مشاوره کارشناسان منابع انسانی با شایستگی‌‌های مورد نیاز انطباق داده می‌شود. آنگاه شایستگی ‌های بدست آمده با نتایج حاصل از آزمون‌ های شخصیتی، شغلی، علائق و توانمندیها مقایسه گردیده و در پایان هر دوره، تیمی مرکب از مدیران ارشد و مسئولین مستقیم افراد (ارزیابان) و کارشناسان و مشاوران روانشناس و منابع انسانی به ترسیم نیمرخ‌‌های فردی و شغلی افراد می‌پردازند. پس از پایان دوره ارزیابی، نتایج این بررسی ‌ها به صورت یک گزارش نهایی در اختیار شرکت/ سازمان قرار داده می ‌شود. این گزارش منعکس کننده شایستگی‌‌ها و مهارت‌‌های تک تک افراد شرکت کننده در ارزیابی خواهد بود. همچنین طی جلساتی نتایج بدست آمده با حضور مشاورین ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و در صورت لزوم، طرحی جهت بهبود و توسعه مهارتها و شایستگی های افراد و نیز آموزش افرادی که فاقد مهارت‌‌های لازم هستند تهیه و جهت اجرا در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت .

ما چگونه به سازمان ها کمک می کنیم؟

بسیاری از سازمان ها در کشور همچنان از شیوه های سنتی برای ارزیابی و انتخاب مدیران و کارکنان خود استفاده می کنند، توجه زیاد به مدرک تحصیلی یا دانشگاه محل تحصیل افراد، استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه های سنتی، بدون در نظر گرفتن اعتبار این روش ها، بخشی از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب افراد در سازمان های کشورمان است.

در کانون ارزیابی و توسعه آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی ارزیابی شایستگی ها بر مبنای ترکیب تمرین ها و شیوه های چندگانه شکل میگیرد که نسبت به روش های سنتی دارای قابلیت اعتبار و پیش بینی بالایی هستند. و سازمان ها می توانند با کمک آن از وجود نیروهای توانمند برای احراز پست های کلیدی خود در آینده اطمینان حاصل نمایند.

 کاربردها:

  • استخدام افراد مناسب و واجد صلاحیت
  • استعدادیابی برای انتصاب افراد در مشاغل کلیدی
  • ارزیابی توانمندی مدیریتی افراد برای ارتقا به سمت های بالاتر
  • تعیین و تشخیص نیازهای افراد برای پرورش و توسعه شایستگی ها
  • جانشین پروری، جابجایی افقی یا عمودی افراد در سازمان

تماس با ما

  • تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک 72، واحد2؛
  • 88193770-2 (021)
  • 88193770 (021)
  • info@samanehgostargroup.ir