چارت و ساختار سازمانی

چارت و ساختار سازمانی

”  ایجاد ساختار سازمانی مناسب، چالش های نیروی انسانی را به پایین ترین سطح کاهش می دهد. “

لزوم چارت سازمانی  :  تنظیم روابط و برقراری نظم بین انسان ها در اجتماعات کوچک و بزرگ مستلزم داشتن قواعد و اصول لازم برای انجام کار گروهی است. فلسفه تشکیل بنگاه های اقتصادی، انجام فعالیت های روزانه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد که برای اجرای بی نقص امور نیاز به نظم درون سازمانی می باشد. یکی از کارهای مشاوره مدیریت فراهم کردن شرایط لازم برای برخورداری از نظم لازم جهت رسیدن به چشم انداز سازمان می باشد.

تیم مشاوره مدیریت برای ساماندهی و ایجاد نظم سازمانی با انجام مطالعات کارشناسانه و بر اساس سطح فعالیت بنگاه اقتصادی اقدام به تعریف ساختار سازمانی و ترسیم چارت سازمانی می کند تا با ایجاد نظم لازم و بهره مندی از یک گروه منسجم بتواند سازمان را به سوی چشم انداز خود سوق دهد.

ساختار سازمانی :

ساختار سازمانی به تخصیص و تقسیم فعالیتها و هماهنگی بین واحدها و افراد یک سازمان می پردازد. ساختار سازمانی برای ایجاد ارتباط موثر درون سازمانی و تعیین حیطه نظارتی و کنترلی مدیران به وجود می آید. بنابراین با توجه به نگرش و دانش هر مدیر ساختار سازمانی در هر سازمان متفاوت می باشد.

مشاوره مدیریت برای تضمین ایجاد رابطه سالم و موثر بین عوامل و واحدهای سازمانی و برخورداری از یک سازمان کارا و اثربخش اقدام به تدوین ساختار مناسب سازمانی می کند. در واقع بهره وری نیروها و در نتیجه سودآوری سازمان نیازمند داشتن ساختار سازمانی مناسب می باشد.

تیم مشاوره مدیریت با در نظر گرفتن تخصصی شدن واحد ها و فعالیت های سازمانی و با بررسی دقیق ساختار یک سازمان، نوع چارت سازمانی مورد نیاز آن را شناسایی و بر اساس تعاملات درون گروهی و سلسه مراتب  موجود چارت سازمانی مناسب حال آن سازمان را ترسیم می کند.

آنچه از داشتن یک ساختار و چارت سازمانی منحصر بفرد حاصل می گردد.بی شک ماندگاری در عرصه رقابت و کسب و کار نیازمند توجه به دانش ها و تخصص ها می باشد. مشاوره مدیریت با به کار گیری مهارت های لازم شرایط را برای پویایی و کارآمدی سازمان فراهم می کند. منابع انسانی مهمترین بخش یک سازمان به شمار می آید که مدیر آن برای بهره ور کردن این بخش باید از دانش مشاوره مدیریت بهره گرفت تا با ایجاد ساختار سازمانی درست و ترسیم چارت سازمانی بی نقص به نتایج زیر نائل گردد.

 • مشخص شدن حدود وظایف و اختیارات افراد و پیشگیری از موازی کاری
 • پیشگیری از تنش و کاهش چالش نیروی انسانی با تعریف فرایندهای گوناگون
 • بهبود عملکرد با تقلیل زمان انجام امور و اتمام پروژه های در دست اجرا
 • افزایش بهره وری و پایین آمدن هزینه های اجرایی و عملیاتی
 • نیازسنجی نیروی انسانی و استخدام هدفمند
 • بالا رفتن سطح رضایت شغلی و وفادار سازی نیروی انسانی به سازمان
 • کاهش خطاها و بهبود عملکرد سازمانی و رونق کسب و کار
 • ارتقاء سطح کیفی خدمات و بالا رفتن رضایتمندی مشتریان

تماس با ما

 • تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک 72، واحد2؛
 • 88193770-2 (021)
 • 88193770 (021)
 • info@samanehgostargroup.ir