استخدام نیرو و گزینش

استخدام نیرو و گزینش

“استخدام نیروی انسانی حرفه ای و کارآمد تنها با داشتن یک فرایند جذب اصولی میسر می شود”

استخدام نیروی انسانی گلوگاه اصلی بخش منابع انسانی سازمان هاست. اغلب سازمان ها به دلیل نداشتن فرایند درست جذب و تعریف نشدن شاخص های گزینش نیرو، با چالش حضور نیروهای ناکارآمد و غیر ماهر در سازمان روبرو هستند که به دلیل سهولت در پذیرش و ورود به سازمان اتفاق می افتد و باعث تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ها و عدم موفقیت آنها در عرصه کسب و کار می گردد.

مشاوره مدیریت با تهیه فرایند اصولی جذب از ورود نیروهای ناکارآمد به سازمان جلوگیری و ریزش نیروی انسانی را به حداقل ممکن می رساند. تیم مشاوره مدیریت رسا با آگاهی کامل از چالش ها و معضلات استخدام نیروی انسانی و با انجام مطالعات دقیق بر روی ساختار نیروی انسانی یک سازمان علاوه بر تهیه فرایند، شاخص های جذب را تعریف میکند تا از ورود افراد ناکارآمد به سازمان در مقطع جذب جلوگیری شود.

سازمان ها با بهره گیری از دانش مشاوره مدیریت ضمن تعریف فرایند جذب و توجه به شاخص های استخدام نیروی انسانی از یک طرف افراد توانمند را به سازمان خود پذیرش می کنند و از طرف دیگر ایجاد حس برتری در نیروی تازه وارد و نگرش مثبت وی به شرکت میگردد.

آنچه تیم مشاوره مدیریت در بخش استخدام به اجرا خواهد گذاشت:

 • تعریف فرایند گزینش
 • تهیه روش های اجرایی گزینش
 • ایجاد پارامترهای نیازسنجی نیروی انسانی
 • تعریف ویژگی های نیروی انسانی با توجه به شرایط سازمان و نیازهای آن
 • تعیین شاخص های جذب نیروی انسانی
 • تهیه پرسشنامه جامع استخدامی همراه با سوالات روانشناختی
 • تعریف فرایند تحقیق و تغییر نگرش سازمان در خصوص جذب نیرو
 • تعریف نحوه برخورد با متقاضیان جهت ایجاد ذهنیت متمایز نسبت به سازمان های دیگر
 • انجام مصاحبه با متقاضیان و پایش آنها جهت استخدام نیروی کارآمد

تماس با ما

 • تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک 72، واحد2؛
 • 88193770-2 (021)
 • 88193770 (021)
 • info@samanehgostargroup.ir